XSMB - KQXSMB ngày 22/03/2020 - Kết Quả Xổ Số MIỀN BẮC ngày 22/03/2020

kết quả xổ số 22/03/2020

KQXSMB - Xổ số miền Bắc

G.ĐB 46024
G.1 31360
G.2 46433 27853
G.3 97952 29276 39119
02095 44500 12422
G.4 0613 2813 8135 9527
G.5 1434 4104 0658
7369 9922 0272
G.6 191 310 917
G.7 48 09 87 08
Đầu
Lô tô
0 4;8;9;
1 3;3;7;9;
2 2;2;4; 7;
3 3;4;5;
4 8;
5 2;3;8;
6 9;
7 2;6;
8 7;
9 1;5;
Đuôi Lô tô
1;6; 0
9; 1
2;2;5;7; 2
1;1;3;5; 3
2; 3; 4
3;9; 5
7; 6
1;2;8; 7
4;5; 8
1;6; 9

MIỀN BẮC = Miền Bắc
MB = MB
mien bac = mien bac
mb = mb
{MienT} = thứ 2

{Thu} = Thứ 7
{Ngay} = 05/01/2019

MIỀN BẮC = Miền Bắc
MB = MB
mien bac = mien bac
mb = mb
22/03/2020 = 20/07/2018

{TinhF1} = Đà Lạt
{TinhF2} = DL
{TinhL1} = da lat
{TinhL2} = dl

Coopyright @2019