XSMB - KQXSMB ngày 24/03/2020 - Kết Quả Xổ Số MIỀN BẮC ngày 24/03/2020

kết quả xổ số 24/03/2020

KQXSMB - Xổ số miền Bắc

G.ĐB 31578
G.1 73112
G.2 34793 13159
G.3 49320 52222 39477
62863 00021 73974
G.4 7605 8743 3931 4385
G.5 1116 0788 8887
1437 2565 0929
G.6 448 498 085
G.7 99 42 59 95
Đầu
Lô tô
0 5;
1 2;6;
2 1;2;9;
3 1;7;
4 2;3;8;
5 9;9;
6 3;5;
7 4;7;8;
8 5;5;7;8;
9 3;5;8;9;
Đuôi Lô tô
2; 0
2;3; 1
1;2;4; 2
4;6;9; 3
7; 4
6;8;8;9; 5
1; 6
3;7;8; 7
4;7; 8;9; 8
2;5;5;9; 9

MIỀN BẮC = Miền Bắc
MB = MB
mien bac = mien bac
mb = mb
{MienT} = thứ 2

{Thu} = Thứ 7
{Ngay} = 05/01/2019

MIỀN BẮC = Miền Bắc
MB = MB
mien bac = mien bac
mb = mb
24/03/2020 = 20/07/2018

{TinhF1} = Đà Lạt
{TinhF2} = DL
{TinhL1} = da lat
{TinhL2} = dl

Coopyright @2019