XSMB - KQXSMB ngày 12/02/2020 - Kết Quả Xổ Số MIỀN NAM ngày 12/02/2020

kết quả xổ số 12/02/2020

KQXSMB - Xổ số miền Bắc

G.ĐB 19747
G.1 36897
G.2 52338 58777
G.3 48048 58519 57844
18354 30165 42681
G.4 1696 8880 0159 6349
G.5 8361 8029 2755
9397 3422 0364
G.6 368 843 762
G.7 64 71 47 49
Đầu
Lô tô
0
1 9;
2 2; 9;
3 8;
4 3; 4; 7; 7; 8; 9; 9;
5 4; 5; 9;
6 1; 2; 4; 4; 5; 8;
7 1; 7;
8 0; 1;
9 6; 7; 7;
Đuôi Lô tô
8; 0
6; 7; 8; 1
2; 6; 2
4; 3
4; 5; 6; 6; 4
5; 6; 5
9; 6
4; 4; 7; 9; 9; 7
3; 4; 6; 8
1; 2; 4; 4; 5; 9

MIỀN NAM = Miền Bắc
MB = MB
mien bac = mien bac
mb = mb
{MienT} = thứ 2

{Thu} = Thứ 7
{Ngay} = 05/01/2019

MIỀN NAM = Miền Bắc
MB = MB
mien bac = mien bac
mb = mb
12/02/2020 = 20/07/2018

{TinhF1} = Đà Lạt
{TinhF2} = DL
{TinhL1} = da lat
{TinhL2} = dl

Coopyright @2019